Promocja "Pokrowiec gratis"

Kup dowolny hak wypinany automatycznie marki Westfalia lub bagażnik rowerowy - otrzymasz od nas przydatny i wartościowy prezent!

W ramach promocji oferujemy:

Aby skorzystać z promocji - po prostu złóż w naszym sklepie zamówienie na dowolny hak wypinany lub bagażnik rowerowy, a my automatycznie dołożymy do Twojego zamówienia darmowy pokrowiec!

Regulamin Promocji

  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Pokrowiec gratis" jest firma Kapitan Hak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 14, 50-038 Wrocław.
  2. Promocja dotyczy możliwości zakupu pokrowca na kulę haka (nr ID produktu: 2545) lub pokrowca na bagażnik rowerowy (nr ID produktu: 2433) w promocyjnej cenie 1 zł netto. Aby skorzystać z promocji należy w sklepie internetowym www.kapitanhak.pl złożyć zamówienie na dowolny hak wypinany marki Westfalia lub bagażnik rowerowy marki Westfalia.
  3. Promocja trwa od 26.08.2016 r. do 30.09.2016 r., do godziny 23:59.
  4. Datą decydującą o udziale w promocji jest data wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego www.kapitanhak.pl.
  5. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny.
  6. W promocji mogą wziąć udział Klienci sklepu www.kapitanhak.pl będący osobami fizycznymi, a także Klienci www.kapitanhak.pl będący firmą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  7. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.kapitanhak.pl.
  8. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania niniejszego Regulaminu - w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.
  9. Do umów pomiędzy Klientem a Kapitan Hak zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Kapitan Hak S.A. dotyczących świadczenia usług przez www.kapitanhak.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby www.kapitanhak.pl.
  10. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie ma ogólny Regulamin Sklepu, a także właściwe przepisy polskiego prawa.
pixel